Wie zit er achter de hetze tegen alles rondom de rashond

Onderstaand is een gedeelte uit het jaarverslag van Dier en Recht. Bent u actief in de hondenfokkerij is het zeker interessant om te lezen. Deze campagne is niet alleen gericht tegen de Engelse Bulldog maar tegen alles wat met rashonden te maken heeft.

Cupidog
In 2017 is Dier&Recht het project Cupidog gestart, waarmee we het aanbod van gezonde, goed gesocialiseerde pups in Nederland willen vergroten. Er is in Nederland namelijk een tekort aan gezonde pups. Het huidige aanbod bestaat voor een belangrijk deel uit rashonden waarbij door inteelt en selectie op uiterlijke kenmerken veel ziektes en erfelijke afwijkingen voorkomen. Daarnaast worden er, om aan de grote vraag te voldoen, veel pups zowel legaal als illegaal uit het buitenland geïmporteerd. De malafide hondenhandel vanuit voornamelijk Oost-Europese landen is een groot probleem.

Ook in 2018 heeft Dier&Recht hard gewerkt om het fokken van gezonde en sociale honden te stimuleren. Met behulp van verschillende middelen, zoals een website en social media is er gezocht naar particulieren die graag een nestje zouden willen van zijn of haar reu of teef. Door dierenartsen werd het project goed ontvangen: er verschenen publicaties over Cupidog in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en Dier en Arts, en op de website van Caring Vets.

Bij rashondenfokkers wekte het project veel weerstand op, wat het een moeilijke start gaf. Mensen die wel geïnteresseerd waren in het krijgen van een nestje, gaven – in vertrouwen – aan het niet aan te durven in verband met contacten binnen rasverenigingen.
Ondertussen merken we dat de maatschappij er steeds meer klaar voor is om van de keuze voor raszuivere honden af te stappen. Cupidog draagt bij aan deze bewustwording.
Onze dierenartsen hebben het afgelopen jaar op meerdere plekken in het land presentaties gegeven over Cupidog en het verantwoord fokken van honden. Zo gaf dierenarts Kelly Kessen een lezing op het Fokkerscongres. De ophef die ontstond heeft ervoor gezorgd dat er discussies op gang kwamen over inteelt en erfelijke aandoeningen, waar raszuivere dieren veelal onder lijden. Cupidog maakt duidelijk dat schadelijke uiterlijke kenmerken, zoals een te korte snuit, in één generatie fokken opgelost kunnen worden. Bij veel mensen was dit nog onbekend.

De aanmeldingen van mensen die met hun hond een nestje willen fokken, blijven binnenkomen. De meest recent lezing van onze dierenarts Kelly Kessen, aan veertig dierenartsen van Caring Vets in november 2018, heeft hieraan bijgedragen.
Tussen de aangemelde honden worden gezonde matches gezocht; in 2019 hopen we het eerste nest Cupidogpups te kunnen presenteren.

RashondenWijzer
In 2011 heeft Dier&Recht de RashondenWijzer ontwikkeld vanuit bezorgdheid over de gezondheid van rashonden: maar liefst veertig procent van de rashonden lijdt al op jonge leeftijd aan erfelijke aandoeningen.
De RashondenWijzer heeft als doel kopers en bezitters van (ras)honden te informeren over de ernst, behandelbaarheid en prevalentie van de erfelijke aandoeningen bij hondenrassen.
Begin 2017 hebben we de vernieuwde RashondenWijzer gelanceerd. De nieuwe RashondenWijzer geeft een uniek overzicht van circa 250 erfelijke aandoeningen bij 109 hondenrassen, bundelt de informatie van meer dan 200 wetenschappelijke en diergeneeskundige rapporten, en is het werk van een team dierenartsen.
De strijd tegen doorgefokte gezelschapsdieren is lastig, want er zijn binnen de rashondenwereld partijen met grote financiële belangen en een uitgebreid en al lang bestaand netwerk. Toch boekt Dier&Recht successen: bij rechtszaken, bij de politieke lobby, bij de media en via de RashondenWijzer bij het publiek. Via de RashondenWijzer zet Dier&Recht zich in om het welzijn van (ras)honden te verbeteren.

Actie tegen Mopshondencafé
Op 29 januari voerde Dier&Recht actie tegen het pop-up PUG-café in Amsterdam. We zijn bezorgd over de gezondheidsproblemen van de Mopshond. Mopshonden hebben door hun veel te korte snuit en hun gedrongen bouw last van een groot aantal aandoeningen. Onze dierenartsen constateerden dat bijna alle honden in het café zelfs zonder inspanning geluid maakten. Dit snurken is een duidelijk signaal van een belemmerde ademhaling.

Ondanks de aandoeningen worden Mopshonden steeds populairder omdat ze veel aandacht krijgen van de media, in reclames en bij evenementen zoals het PUGcafé. Dankzij ons waren ook Hart van Nederland, de Telegraaf, AT5 en RTL Nieuws aanwezig bij het evenement. Helaas had de media vooral oog voor de schattige aspecten van de Mopshond en besteedden ze niet of nauwelijks aandacht aan de achterliggende problematiek.

Om mensen bewust te maken van het feit dat Mopshonden niet schattig maar ziek zijn, schreven we vijf informatieve artikelen: oogproblemen en huidplooi-ontstekingen; moeilijke bevalling; wervelafwijkingen; chronische ademnood; patella luxatie.

Kortsnuitige hondenrassen in reclames
De vele vertoningen van kortsnuitige hondenrassen in media- en reclame-uitingen dragen bij aan de groeiende populariteit van deze stukgefokte honden. Hierdoor stijgt het aantal fokkers en is er een sterke toename van honden met ernstige fysieke aandoeningen.
Bedrijven en organisaties die hun producten en diensten aanprijzen met kortsnuitige rassen, zijn meestal niet op de hoogte van de vele aandoeningen waar de dieren aan lijden. Sinds het begin van 2018 informeren wij daarom deze organisaties over de ernstige gezondheidsproblemen van de rassen en vragen wij hun om niet langer reclame te maken met dit soort honden. Ook verzoeken wij de betreffende organisaties om de kortsnuitige honden in hun uitingen te vervangen door gezonde hondenrassen met een normale snuitlengte. We vragen mensen reclames met kortsnuitige honden bij ons te melden.
Zeer veel bedrijven hebben naar aanleiding van het contact met ons het beleid aangepast en zeggen in het vervolg geen reclame meer te maken met kortsnuitige honden. Voorbeelden hiervan zijn ABN AMRO, Makro, ANWB, Wehkamp, IKEA en Albert Heijn.
Niet alleen Dier&Recht, maar ook de dierenartsenorganisaties KNMvD en Caring Vets richten zich tot bedrijven met het verzoek geen honden met korte snuiten meer te gebruiken in hun reclames.

In gesprek met de keurmeesters van de Franse Bulldog
Bijna 12.000 bezorgde Nederlanders tekenden in 2017 onze petitie tegen het opzettelijk mismaken van Franse Bulldogs. Naar aanleiding van deze petitie gingen wij in gesprek met de voorzitter van de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, de Raad van Beheer en keurmeesters van de Franse Bulldogs.
Door de verschillende partijen werd uiteengezet wat de huidige problemen zijn bij de Franse Bulldog. De conclusies waren duidelijk: veel problemen kunnen voorkomen worden als fokkers kiezen voor ouders met een langere, open neus. Dat sluit ook aan op artikel 3.4 Besluit houders van dieren, de wet die fokkers sinds 2014 verplicht om gezonde ouderdieren te kiezen.
Ook werd duidelijk dat een goede gestandaardiseerde conditietest veel kan bijdragen aan de selectie van gezonde ouderdieren. Er mag dan niet meer gefokt worden met dieren die niet door de test komen.
Gert ter Haar, werkzaam bij de Specialistische Dierenkliniek Utrecht als KNO-arts en specialist op het gebied van ziekten bij kortsnuitige dieren, gaat de rasverenigingen en de Raad van Beheer helpen met het opstellen van zo’n conditietest.

RashondenWijzer in Zondag met Lubach
Tijdens de uitzending van zondag 1 april behandelde Zondag met Lubach de vele fysieke en erfelijke aandoeningen bij rashonden. Lubach besteedde maar liefst de helft van zijn programma aan het onderwerp en daarbij werd regelmatig verwezen naar onze RashondenWijzer. Ook Dier&Recht-directeur Hans Baaij kwam aan het woord.

Stop hondenshows
Hondenshows zijn een ramp voor rashonden en hondenrassen. Ze stimuleren het fokken van zieke, misvormde dieren en dragen bij aan verkleining van de genenpool – met inteelt en erfelijke ziekten als gevolg. We schreven er uitgebreid over in ons rapport ‘Hondenshows moeten verboden worden’.

De showwinnaars zijn vaak de honden met de meest bizarre uiterlijke kenmerken, zoals extreem veel haar, platte neuzen, kromme poten en diepe rimpels. Juist deze honden zijn populair om verder mee te fokken. Een winnende reu is een zeer gewilde zaadverstrekker. Zo’n mannetje kan tientallen tot honderden nakomelingen verwekken binnen een genenpool die tóch al klein is.

Hondenshows vergroten dus het inteeltprobleem – waarmee ze fors bijdragen aan het ontstaan van erfelijke ziekten en degeneratie van de rassen. Ze stimuleren ook het bewust fokken op kwalen en ziekten (veel uiterlijke raskenmerken zijn symptomen van onderliggende kwalen).

Naarmate er verder wordt gefokt met deze honden, worden de uiterlijk kenmerken extremer, en de genenpool kleiner. De rashonden en de hondenrassen worden dus steeds zieker.
Zo is de bizarre situatie ontstaan dat mismaaktheid en ziekte bij veel rashonden behoren tot de raskenmerken.


De rol van de rashondenshows is groot. De shows zijn een stuwende kracht achter verboden fokpraktijken in de zin van artikel 3.4 Besluit houders van dieren: “Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.”
De shows zelf zijn een bron van stress voor de deelnemende honden. Ze zitten een groot deel van de dag vast in een kooi, ze kunnen zich niet terugtrekken van de harde geluiden, de nabijheid van andere honden en de aanrakingen door vreemde mensen. Wij vinden dat er een einde moet komen aan hondenshows en startten een petitie die meer dan 10.000 keer werd ondertekend.

Begin juli sprak Dier&Recht met de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Amsterdam. Elk jaar biedt de Amsterdam RAI onderdak aan de Winner hondenshow. In augustus 2018 kwam ook de World Dog Show naar de RAI met maar liefst 33.000 honden vanuit 66 landen.
Gemeente Amsterdam liet weten dat ze niets zien in een verlenging van de vergunningen voor deze dieronvriendelijke shows.
We waren aanwezig bij de World Dog Show en beschreven onze bevindingen in het rapport ‘Misstanden World Dog Show 2018’. Ook dierenarts Piet Hellemans stond achter ons en sprak zijn onvrede uit over de hondenshow.
Onze campagne tegen hondenshows is groots opgepakt door de media. Hierdoor zijn steeds meer mensen op de hoogte van de misstanden rond dit soort evenementen.
We waren onder andere te zien in Laat op één, EenVandaag, Hart van Nederland en EditieNL. Ook verschenen er artikelen in verschillende kranten waaronder het AD, de Volkskrant, de Telegraaf, en het Parool.
In september overhandigden we de resultaten van de petitie aan de Tweede Kamer. Ons rapport was voor de Partij voor de Dieren aanleiding voor Kamervragen aan minister Schouten. De minister zei de misstanden te erkennen, maar wil geen verbod instellen op hondenshows. Wel zegt de minister met de Raad van Beheer in gesprek te gaan om tot noodzakelijke stappen te komen om de fokkerij gezonder te maken.
De discussie over uiterlijke schadelijke kenmerken bij rashonden werd doorgezet bij het dierenwelzijnsdebat op 14 november.
Om te voorkomen dat organisatoren van hondenshows simpelweg uitwijken naar andere locaties, schreven we alle gemeentes aan die faciliteiten hebben voor grote indoor-evenementen. We informeerden de betreffende gemeentes over de vele misstanden rond hondenshows en de ellende van honden die lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze op gefokt worden.

In reactie op ons schrijven, besloot de gemeente Maastricht om zelf een onderzoek in te stellen naar het dierenwelzijn op de Dogshow Maastricht eind september. De gemeente vroeg ons om, als externe deskundige, samen met de dierenpolitie het evenement te bezoeken.
De Raad van Beheer kondigde direct extra gedragsregels aan toen bekend werd dat Dier&Recht en de dierenpolitie aanwezig zouden zijn bij de show. Die extra regels hadden direct effect: op de Maastrichtse show was duidelijk meer aandacht voor hondenwelzijn

Ook Groningen ziet hondenshows liever gaan dan komen, dat blijkt uit de antwoorden van de burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de PvdD. We zijn blij dat steeds meer gemeentes zich bewust worden van de kwalijke invloed van hondenshows op het welzijn van rashonden

Groot aantal handhavingsverzoeken bij de NVWA

Als we misstanden tegenkomen, en er is volgens ons sprake van een overtreding, dan melden we dit vaak bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de instantie die in Nederland toeziet op dierenwelzijn. Via een zogenaamd ‘handhavingsverzoek’ vragen we de NVWA om in actie te komen. De reden om de NVWA zo op de huid te zitten, is dat er nog altijd geen normen zijn opgesteld ter uitvoering van de wet op het fokken van gezelschapsdieren.
Deze wet, die dateert van 1 juli 2014, is qua tekst veelbelovend, maar is volkomen leeg gebleken in de uitvoering. Noch door de rashondenverenigingen, noch door de Raad van Beheer, noch door de NVWA, noch door de politiek zijn er normen gesteld.
In 2018 hebben we een handhavingsverzoek tegen twintig fokkers van Franse Bulldogs – dat al stamde uit 2016 – opnieuw ingediend. Dit verzoek is afgewezen. Het bezwaar dat we hiertegen hebben aangetekend loopt door in 2019. Ook een handhavingsverzoek tegen een trimsalon is afgewezen. Een handhavingsverzoek met betrekking tot het aanbieden van kunstmatige inseminatie door een fokker van Franse Bulldogs, loopt door in 2019.

BRON:
Gedeelte uit het JAARVERSLAG 2018 DIER EN RECHT

>> 18-06-2020
Cupidog, het initatief van Dier & Recht om verantwoord te fokken, zoals de site zelf stelde, stopt ermee. “Het initiatief komt onder de vlag van Dier en Recht niet tot zijn recht” zo meldt D&R vandaag.
Cupidog werd in september 2017 gelanceerd,maar uiteindelijk maar 1 nest uit voortgekomen.
Het is Dier & Recht niet gelukt in voldoende fokker aan te trekken voor dit project.
BRON:
Website Cupidog

Note JB: Gezien de houding die Dier & Recht tegenover rashonden aanneemt en de ellende die zij onder de fokkers heeft aangericht mag je toch van enige arrogantie spreken als zij een project als Cupidog op zetten. Natuurlijk krijg je onder deze omstandigheden geen medewerking van fokkers.