De eerste 8 weken van een pup.

Het is belangrijk inzicht te hebben in de verschillende ontwikkelingsfasen van de pup naar volwassenheid.

Geboorte tot 7 weken:

De pup heeft behoefte aan voedsel, slaap en warmte, en reageert op zachte aanraking. Tussen de 10 en 14 dagen gaan de oogjes open en rond de 12 dagen gaan de gehoorgangen open.

Heeft de moeder nodig voor veiligheid en opvoeding, en nestgenoten om te leren met andere honden om te gaan. Pup leert te functioneren binnen de roedel en krijgt te maken met rangorde. Begint zich bewust te worden van zijn omgeving.

De pup heeft behoefte aan voedsel, slaap en warmte, en reageert op zachte aanraking. Tussen de 10 en 14 dagen gaan de oogjes open en rond de 12 dagen gaan de gehoorgangen open.

De pup heeft zijn moeder nodig voor veiligheid en opvoeding, en nestgenoten om te leren met andere honden om te gaan. Pup leert te functioneren binnen de roedel en krijgt te maken met rangorde. Begint zich bewust te worden van zijn omgeving.

13 tot 16 weken oud:

Opvoeding en basisgehoorzaamheidstraining moeten beginnen. Weinig binding met andere honden, meer met mensen, plaatsen en situaties. Periode van pup tot jonge hond gaat snel voorbij. Voed hem consequent en eerlijk op. Vluchtinstinct soms prominent aanwezig. Te veel vrijheid is net zo funest als een te strenge opvoeding. Prijs hem altijd voor goed gedrag.

4 tot 8 maanden oud:

Aanvullende angstperiode als de hond 7 tot 8 maanden oud is. Deze gaat snel voorbij, maar voorkom in die tijd schrik, angst en pijn. Wordt geslachtsrijp.
De eerste periode is het van belang dat de pups in alle rust kunnen eten en slapen. De rust is zeker net zo belangrijk voor de teef zodat ze niet zenuwachtig rond gaat lopen in de werpkist. Zij moet in alle rust voor haar pups kunnen zorgen.
Als er vreemde mensen over de vloer komen gaat ze haar pups beschermen door er bovenop te gaan liggen. Dit is bij ons ook de reden dat er zeker de eerste 2 weken geen mensen op bezoek mogen komen.

Wanneer de pups en de moeder er aan toe zijn is iedereen welkom om naar de pups te komen kijken. Tussen de 10 en 14 dagen gaan de ogen en de gehoorgangen open en is het gedaan met de rust.
En als ze echt kunnen zien breekt er een hele leuke tijd aan. Ze zullen gaan proberen te staan en te spelen met de andere pups maar ook met de moeder. Dan begint ook de opvoeding van de moeder.

Tussen de 3 en 4 weken worden de pups bijgevoerd met vast voedsel. Dit begint met puppypap en zal eindigen zo rond de 7 weken met droge brokjes. Deze overgangsfase wordt spenen genoemd.

Mensen die bij ons gebruik maken van de zondagsekijkdag vinden dit altijd erg leuk om mee te maken en van dichtbij te zien.

Als ze 6 weken oud zijn is het tijd voor de eerste inenting. Tegelijkertijd worden de pups gecontroleerd op de huid, de oren, de ogen, het gebit, lymfeknopen, respiratie, hart en vaatstelsel, digestie app.,bewegingsapparaat, Geslachtsapp. en de voedingstoestand.

De chipper van de Raad van Beheer in Nederland op Kynologisch gebied in Nederland komt als de pups ongeveer 7 weken oud zijn en worden de pups voorzien van een chip.
De chip (ter grootte van een flinke rijstkorrel) wordt via een injectienaald onder de huid van de pup ingebracht. Tevens word door de medewerker van de Raad van Beheer het nest gecontroleerd.

De chip heeft een unieke identificatiecode die uit 15 cijfers bestaat. Deze code word gekoppeld aan de documenten die bij de pup horen, zoals de stamboom.

Vanaf 1 juni 2014 is de stamboom een gezondheidsdocument en een afstammingsbewijs. Om een stamboom te verkrijgen voor de pups moeten de ouderdieren aan de volgende eisen voldoen:

  • De fokgeschiktheidskeuring moet behaald zijn.
    De onderdelen van deze keuring bestaan uit een conditietest, patella onderzoek en een exterieurkeuring.
  • ECVO oogonderzoek.
  • HUU test.
  • DNA-test op blaasstenen.
  • De regels voor inteeltbeperking.

Vanaf deze datum wordt er van iedere pup een DNA profiel gemaakt. Dit word gedaan wanneer de chipper van de raad van beheer de pups komt chippen.

Als u overweegt om met uw hond aan tentoonstellingen mee te doen, zal uw hond  in het officiële hondenstamboek moeten zijn ingeschreven. Een officiële stamboom wordt alleen uitgegeven door de raad van beheer op Kynologisch Gebied. Het eerder genoemde NHSB nummer dient op het inschrijfformulier van de desbetreffende show ingevuld te worden.

Na dit alles en als de pup er lichamelijk klaar voor is word het voor hem tijd om de wijde wereld in te gaan. Dit met ons of met zijn nieuwe baasje aan zijn zij om hem hierin liefdevol te begeleiden.