De Engelse Bulldog in zwaar weer.

Al enige tijd wordt de Engelse Bulldog onder een vergrootglas gelegen waar we natuurlijk niet op tegen zijn. Iedereen wil een zo`n gezond mogelijke Engelse Bulldog om aan activiteiten binnen het gezin deel te kunnen nemen. Ook wij zijn er altijd vanuit gegaan dat een Engelse Bulldog zich moet kunnen voortbewegen ook al heeft hij zijn beperkingen.

Voor het jaar 2014 konden Engelse Bulldoggen via de Rasvereniging van de Engelse Bulldog, de EBCN, meedoen aan het populatie onderzoek. Hier werd zeker gebruik van gemaakt waardoor wij als fokker een keuze konden maken tussen aangeboden dekreuen die aan het populatieonderzoek hadden deelgenomen. Als enkele “minpunt” dat deze onderzoeken alleen voor fokkende leden van de EBCN betrof en niet daar buiten.

Na het jaar 2014 heeft de Raad van Beheer de onderzoeken overgenomen en zijn de populatieonderzoeken die zijn afgenomen door dierenartsen die samenwerkten met de EBCN niet meer geldig.
Door de Raad van Beheer en de rasverenigingen van de Engelse Bulldog is er een fokgeschiktheidstest ontwikkeld en moeten de Engelse Bulldoggen getest worden op HUU en een ECVO oogonderzoek ondergaan.

Deze onderzoeken zijn wel verplicht voor een ieder die een nest Engelse Bulldog pups met stamboom wil fokken. Dus simpelweg: hebben de ouderdieren niet de vereisten papieren dan krijgen de pups ook geen stamboom die is uitgegeven door de Raad van Beheer in Nederland. Dit is in onze ogen wel een groot pluspunt.

Nu enkele jaren later kunnen we concluderen dat er helaas te weinig Engelse Bulldoggen aan de fokgeschiktheidskeuring aangeboden worden waardoor wij haast geen dekreuen meer tot onze beschikking hebben. Op dit moment speelt ook nog het verbod op fokken met kortsnuitige honden mee wat het nog lastiger maakt om een dekreu te vinden die we kunnen inzetten voor onze fokkerij. Achter de schermen wordt her hard gewerkt om doormiddel van het fairfokprogramma van de Raad van Beheer de Engelse Bulldog gezonder te krijgen.
Maar dit staat los van het aantal Engelse Bulldoggen die worden aangeboden voor de fokgeschiktheidskeuring en de bijkomende testen. Wanneer dit op deze manier doorzet zien wij het zwaar in voor de Engelse Bulldog met stamboom.

Daarom een oproep aan iedereen die ons ras de ENGELSE BULLDOG een warm hart toedraagt:

Heeft u een Engelse Bulldog REU met stamboom waarmee u het aandurft om hem deel te laten nemen aan de zoals boven beschreven testen, HELP ONS DAN de ENGELSE BULLDOG te BEHOUDEN. Hoe meer reuen wij kunnen gebruiken in onze fokkerij hoe meer wij kunnen werken aan de gezondheid van ons zo geliefde ras.  Wij kunnen het niet alleen!!

Wilt u, net als ons, uw tijd en energie in het voortbestaan van de Engelse Bulldog steken neem dan contact met ons op. Hopelijk kunnen we in de toekomst samenwerken aan de gezondheid van de Engelse Bulldog en daardoor aan het behoud van ons zo geliefde ras de Engelse Bulldog.