Informatie voor de fokker van de Raad van Beheer

Tot ons groot genoegen kregen we eindelijk meer duidelijkheid over het fokken met kortsnuitige honden….of toch niet.
Raskruisingen mogen maar de verdere gevraagde informatie blijft nog uit. Maar we kunnen en willen niet meer wachten. Met of zonder stamboom, dat is voor nu nog de vraag.
Hieronder de informatie van de Raad van Beheer.


Aan alle fokkers van stamboomhonden
—————————————————-Beste heer, mevrouw, 

Bijgaand ontvang je het nieuwsbericht over het fokken met kortsnuitige honden zoals we dit zojuist hebben gepubliceerd.     
Omdat dit een belangrijke beslissing is die veel impact heeft op de registratie van een aantal rassen in Nederland vinden wij het belangrijk om deze informatie en besluitvorming met al onze fokkers te delen.

Wij realiseren ons dat dit grote consequenties heeft voor de fokkers van kortsnuitige rassen en de rasverenigingen. Wij zullen op korte termijn met de betreffende rasverenigingen in overleg gaan over het vervolg.  

Minister Carola Schouten van LNV: Criteria fokken kortsnuitige honden blijven onveranderd.
Voor het fokken met kortsnuitige honden gelden voor de handhaving van artikel 3.4 van het besluit houders van dieren sinds maart 2019 aanvullende criteria vanuit de overheid. De Raad van Beheer, de koepelorganisatie van rasverenigingen en lokale kynologenclubs, heeft samen met de aangesloten rasverenigingen van kortsnuitige honden in augustus 2019 een fokbegeleidingsplan ingediend met daarin maatregelen op het gebied van gezondheid van ogen en ademhaling.

Met dit fokbegeleidingsplan wilde de Raad van Beheer een uitzondering bewerkstelligen op het criterium snuitlengte voor de gereguleerde stamboomfokkerij zodat deze rassen in een gezonde vorm, en met een langere neus, in Nederland gefokt kunnen blijven worden. Daarmee zouden we een gezond en verantwoord alternatief bieden aan de niet door deze wet gereguleerde import van honden. Voor sommige rassen wordt meer dan 70% van de jaarlijks verkochte aantal pups in Nederland geïmporteerd.

De minister spreekt haar waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht en onderschrijft grotendeels de aanvullende maatregelen uit ons fokbegeleidingsplan, maar neemt het plan niet over en handhaaft de zes criteria uit het oorspronkelijke rapport. De minister wil echter niet rassen verbieden en zij staat daarom tijdelijk toe dat er gefokt mag worden met ouderdieren waarvan één van beide ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte. Dit kan vanuit het beleid van de Raad van Beheer door selectie binnen het ras of via raskruisingen.

De Raad van Beheer betreurt het dat de minister niet ingaat op de noodzakelijke aanpak van onder andere de import van honden. De geïmporteerde honden blijven voor de handhavingscriteria buiten schot en krijgen, door de handhaving primair te richten op de door de georganiseerde kynologie in Nederland gefokte honden, alleen maar meer kans om ongebreideld te groeien, hetgeen de gezondheid en het welzijn van de honden in het geheel niet dient. De Raad van Beheer zal mede in overleg met de rasverenigingen van kortsnuitige honden, initiatieven ontwikkelen om deze rechtsongelijkheid ten opzichte van importhonden en honden afkomstig van zogenaamde puppyfarms aan te pakken.

Aangepaste procedure
Op basis van de reactie van het ministerie heeft het bestuur besloten tot de volgende maatregel:
Vanaf 18 mei 2020 geldt een aangepaste procedure voor de registratie van nesten van kortsnuitige honden. Bij overlegging van het juiste bewijs dat voldaan is aan de handhavingscriteria wordt een stamboom afgegeven. Wanneer niet bewezen kan worden dat aan de criteria voldaan is wordt er geen stamboom afgegeven.
Onderstaand vindt u de brochure over het fokken in Nederland met kortsnuitige honden.